ورزشهای آرتروز زانو-دکتر جانپور-فیزیوتراپی۰۹۱۲۲۶۵۵۶۴۸توانبخشی،حرکات اصلاحی تهران

132

ورزشهای آرتروز زانو-دکتر جانپور-فیزیوتراپی۰۹۱۲۲۶۵۵۶۴۸توانبخشی،حرکات اصلاحی تهران....

مانکن - قسمت 12
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 12