حرکت صف بسوی کلاس - مهرماه 95

177
برقراری ارتباط عاطفی و دوستانه با دانش آموز مخصوصا در روزهای آغاز سال تحصیلی نقش بسزایی در ایجاد انگیزه های سازنده و مثبت ایفاء میکند. نمونه ای از آن که پس از مراسم صبحگاه می باشد را در ویدئو ملاحظه میفرمایید .
pixel