آموزش جئوجبرا - جلسه دوازدهم

1,769

موضوعات جلسه: معرفی ابزار نیم خط، چند ضلعی منتظم، محاسبه ی مساحت چند ضلعی، نقطه روی شیء، موقعیت یا نقطه ی شروع اشیاء، کاربرد بخش اشیاء در ابزار متن، بررسی شهودی قضیه ی فیثاغورس (پوزش: از اواسط جلسه تا چند دقیقه به علل سخت افزاری، صدا کیفیت مناسبی ندارد که از این بابت عذر خواهی می کنم. مهدی مفیدی احمدی epmath.ir)

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 284 دنبال کننده