قرار در آینه

12,905,615
اینبار بجای قرارهای دیگه، با خودمون و فقط خودمون تو آینه قرار ملاقاتی داشته باشیم: ما با مشاهده لمسی و چشمی در آینه که بهتر هست هر ماه 2 تا 3 روز بعد از عادت ماهیانه انجام بشه، میتونیم متوجه بشیم که پستان در چه شرایطی هست تا اگر متوجه هر نشانه غیرطبیعی شدیم، سریع تر به پزشک مراجعه کنیم و به تشخیص زودهنگام بیماری کمک کنیم.
pixel