کاخ گلستان، ترکیبی شگفت آور از کاشی و آینه

1,447

در کنار هیاهوی بازار تهران مجموعه بناهایی وجود دارد که وقایع بسیاری را شاهد بوده، شاهان بسیاری در آن آمده اند و رفته اند اما کاخ گلستان همچنان باشکوه و آرام ایستاده و شما را به مهمانی رقص نور و رنگ در آینه ها وکاشیها دعوت می کند.

pixel