پاسخ علیرضا جواهری به نظرات فرید اسدی دهدزی در مورد استاد پرویز مشکاتیان

95
سنتور 159 دنبال‌ کننده
پاسخ علیرضا جواهری به نظرات فرید اسدی دهدزی در مورد استاد پرویز مشکاتیان بر اساس سوال مخاطبان شبکۀ سیمای سیمرغ ، بر اساس برنامۀ شب های پرویز مشکاتیان در شهریور 1399 به پرسش های علاقمندان پاسخ داده خواهد شد و این پاسخ ها در شبکه های سیمای سیمرغ و سنتور قابل مشاهده خواهند بود.
سنتور 159 دنبال کننده
pixel