علائم تکانشگری و بیش فعالی

945
کودکان ADHD علاوه بر عدم تمرکز و توجه دارای بیش فعالی و تکانشگری می باشند. کلینیک روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر آمادگی دارد در این زمینه با نوروفیدبک( بدون دارو و عوارض جانبی) و روان درمانی به کودکان و والدین عزیز آموزش ها و درمان های لازم را ارائه دهد.
pixel