نظر سرکار خانم پوی در خصوص دوره «ساخت کسب وکار آنلاین»

80

نظر سرکار خانم پوی شرکت کننده دوره قبل، در خصوص دوره «ساخت کسب وکار آنلاین» اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره در لینک زیر http://parvizshams.com/kasb

پرویز شمس
پرویز شمس 24 دنبال کننده