اقدامات بعد از جراحی کاشت مو

828
محل کاشت نباید با سطح زمین و یا بالشت برخورد داشته باشد./ تجویز قرص های آنتی بیوتیک./ شست و شوی روزانه./
filimo
آقازاده - قسمت 14
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel