اقدامات بعد از جراحی کاشت مو

823
محل کاشت نباید با سطح زمین و یا بالشت برخورد داشته باشد./ تجویز قرص های آنتی بیوتیک./ شست و شوی روزانه./
pixel