تور آموزشی ابزارهای فارنزیک - بخش چهارم

108

در این تور آموزشی قصد داریم تا شما را با ابزارهای کاربردی حوزه فارنزیک و جرم شناسی آشنا نماییم. به همین منظور در بخش چهارم از تور آموزشی ابزارهای فارنزیک به آشنایی با ابزار Last Activity View می پردازیم.

esecurity.ir
esecurity.ir 390 دنبال کننده