اعترافات تکان دهنده دختری به قتل پدرش که به او بارها تجاوز جنسی کرد

11,433

به گزارش ایران رویداد در پی تجاوز پدری به دخترش ، پس از 4 بار تجاوز دختر مجبور به قتل پدرش می شود. این فیلم اعترافات تکان دهنده دختری به قتل پدرش است که به او بارها تجاوز کرد