شنای چند فیل و شتر در اقیانوس!

789
در دو فیلمی که توسط چند گردشگر تهیه و منتشر شده است چند شتر و فیل در حال شنا در وسط اقیانوس دیده می شوند. این چهار حیوان در حالی که در اقیانوس گرفتار شده اند تلاش می کنند تا مسیری را پیدا کنند.
یا مهدی(عج) 18.3 هزار دنبال کننده
pixel