گرامر زمان ها در زبان انگلیسی

164
در این ویدیو به طور خلاصه زمان ها در زبان انگلیسی از قبیل حال ساده ، گذشته ساده ، حال استمراری ، گذشته استمراری ، حال کامل ، آینده و ... توضیح داده شده است.
pixel