لودر ولوو و تراک سری C

2,602

Introductional video of the Wheeled and Tracked C-Series Skid Steer Loaders MC110C, MC115C, MC125C, MC135C, MC145C, MCT125C, MCT135C, MCT145C, MCT155C

راه ما
راه ما 44 دنبال کننده