Pulpectomy روش، معیارهای موفقیت و شکست درمان ( دکتر باقی )

406

مرجع فیلم های آموزشی دندانپزشکی

کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1