دوره تصویری صفر تا صد تفکر طلایی

15
مهارت چهارم از سری مهارت های شکوفایی قهرمان درون PGST (رشد فردی و مهارت زندگی به کمک طرحواره درمانی) حتما برای شما نیز پیش آمده که در زندگی خود با موضاعاتی روبرو شوید که اطلاعای از صحت آن نداشته و یا اخباری را در شبکه های مجازی و تلویزیون مشاهده کنید که نتوانید درست بودن و یا غلط بودن آن خبر را باور داشته باشید. خیلی وقتها همین ناتوان بودن شما در درست بررسی نکردن این موارد باعث شده تا هزینه های مادی و معنوی زیاد و گاها جبران ناپذیری را پرداخت کرده و احساس بدی را تجربه کرده اید. در کنار این موضوع خلاقیت و داشتن ذهنی خلاق و متفکر آرزوی هر انسانی در زندگی بوده که می تواند سبب تغییری مهم در روند فعالیت ها و کارهای افراد شود. خیلی از افراد موفق و معروف دنیا با کمک همین ذهنیت خلاق توانسته اند تا به موفقیت های بزرگی رسیده که صرفا نیاز به صرف پول و یا داشتن سرمایه اولیه نبوده است. در واقع خلاقیت نیز مانند یک تمرین جسمانی، نیاز به ممارست و آگاهی داشته و آموزش می تواند نقش بسزایی را در این موضوع بر عهده داشته باشد. ما در این مجموعه قصد داریم تا این دو ویژگی، یعنی داشتن تفکر نقاد و همچنین خلاقیت را در شما پرورش داده و در واقع با کمک روش ها و تکنیک هایی این دو مورد را به چالش و ارزیابی در آوریم. بخشی از این مجموعه با کمک بازی ها و روش هایی برای روشن کردن خلاقیت در وجود شما اختصاص پیدا کرده و همچنین می توانید اهمیت داشتن ذهنی خلاق و نقاد را در زندگی خود بررسی نمایید. همچنین موانع موجود برای جلوگیری از داشتن تفکری پاک را ارزیابی کرده که این موانع شامل ذهنیت های طرحواره ای، خطاهای شناختی و همچنین مکانیسم های دفاعی می باشد. مطالب و آموزه هایی که در این مجموعه یاد می گیرید: انواع تفکر مفهوم و تعریف خلاقیت مولفه های خلاقیت بازی های دارای سه مولفه خلاقیت موانع طرحواره ای در خلاقیت ستاره خلاقیت ویژگی های افراد خلاق بازی های خلاقانه آموزش یک تکنیک کاربردی تفکر نقاد ۳ قدم در داشتن تفکر نقاد آموزش چند تکنیک کاربردی تفکر پاک خطاهای شناختی مکانیسم های دفاعی آموزش تکنیک کاربردی ذهنیت های طرحواره ای ذهنیت های سالم سید مهدی طباطبایی فر مدرس و مشاور خانواده روانشناس و طرحواره درمانگر کارشناس صدا و سیما سیمای خانواده شبکه یک شما می توانید از طریق سایت tabatabaifar.ir یا اینستاگرام tabatabaifar با ما در ارتباط باشید.
pixel