ویژگی عجیب چوب پالونیا تست آتش تا 470 درجه سانتی گراد

9,246
پالونیا طب جو 101 دنبال‌ کننده
چوب پائولونیا طب جو ، درخت پالونیا در دمای 470 درجه شروع به سوختن میکند. چوب پالونیا بسیار سبک ،محکم و عایق حرارت و رطوبت و صوت است .بسیار مرغوب تر از چوب روسی است ولی در ایران به علت ناشناخته بودن هنوز شرکت طب جویان به قیمت چوب روسی خرید و فروش میکند.برحسب متر مکعب محاسبه میشود،متاسفانه سالهاست که کشور ما وارد کننده چوب روسی است در حالیکه درخت پالونیا طب جو با آب کم و چوب بهتر است 09173056193
pixel