آنفلوانزا را بهتر بشناسیم ، سیمای سلامت

82

آنفلوانزا را بهتر بشناسیم ، سیمای سلامت/ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/مجری برنامه فاطمه سکندری/تصویر: روح الله دلیر/ تدوین: ابوالفضل ملک زاده

pixel