گل کاکتوس

736

شرایط گلدهی کاکتوس ها به عوامل زیادی بستگی دارد، یکی از این شرایط این است که کاکتوس به سن گلدهی رسیده باشد که سن گلدهی در گونه های کاکتوس متفاوت است به این صورت که در بعضی از گونه ها مثل واریته هایی از مامیلاریا در دو سالگی به سن گلدهی میرسند و در بعضی گونه های یگر کاکتوس مثل سفالوسرئوس یا همان کاکتوس پیرمرد سن گلدهی بالای شصت سال میباشد و اینکه دوره خواب زمستانی ... ادامه در سایت تک کاکتوس

تک کاکتوس
تک کاکتوس 93 دنبال کننده