همایش بزرگ رونمایی از کتاب گرافیک سال بابان5

191

خبرهای فوق العاده ای داریم در مورد کتاب گرافیک سال بابان ۵ قراره خیلی کارهای بزرگی انجام بدیم، قراره که یک همایش بسیار بزرگ برگزار کنیم | BABAN.IR | زمان برگزاری 22 شهریور 97 | سالن مجلل میرداماد تهران

pixel