توزیع بسته معیشتی و بهداشتی

44
گروه باران در راستای مسئولیت اجتماعی خود و در جهت سهیم کردن شادی نوروز با دیگرانی که این روزها برایشان سخت گذشته، با حفظ تمامی اقدامات ایمنی و پیشگیرانه، اقدام به تهیه و توزیع تعداد زیادی بسته معیشتی و بهداشتی نمود. در پایان ِ این سال، امید داریم که در روزهایی نزدیک، سلامتی و سرور سهم یکایک مردم ایران زمین باشد. برای انجام این کار، دوستان خوب و خوش غیرت بنیاد لبخند کودک ما را همراهی نمودند که صمیمانه از آن‌ها سپاسگزاریم.
گروه باران 12 دنبال کننده
pixel