ویژگیهای نسخه 12 کلیک ویو (فارسی)

1,067

در این ویدیو توضیحاتی به زبان فارسی پیرامون ویژگیهای نسخه 12 کلیک ویو ارائه می گردد. what is new in QlikView 12 www.nazmaran.com