ترسیم نمودارهای جسم خالص با معادله پنگ-رابینسون (PR) در نرم افزار MATLAB

126
همدان 57 دنبال‌ کننده
در این ویدئو 10 دقیقه اول از آموزش مشاهده می شود. برای مشاهده کل آموزش به سایت chemyar.ir مراجعه فرمایید.
همدان 57 دنبال کننده
pixel