اولین واکنش ایت الله رئیسی به تخلفات انتخاباتی

7,769
آیت الله رئیسیی به تخلفات انتخاباتی بویژه اتمام تعرفه رای گیری در بسیاری از حوزه ها واکنش نشان داد
pixel