از آسمان- شهید حبیب ریاضی پور

34

از آسمان تنها برنامه مستمر حوزه دفاع مقدس در سیما است که از سال ۱۳۷۸ کار خود را آغاز نموده و به لطف شهداء همچنان ادامه دارد. این برنامه مستند با رویکرد روایتى زندگی شهدای مدافع حرم به روی آنتن شبکه دو می رود و در هر برنامه خود به زندگی یکی از شهدای مدافع حرم می پردازد. / تهیه کننده و کارگردان: امیر خورشیدی فرد

سیمادو 158 دنبال کننده
pixel