صرفه جویی در مصرف آب با تکنلوژی های جدید در زمان شستشوی فرش

85

http://nect.ir/home-services/carpet-cleaning/ استفاده از تکنولوژی واتر جت در قالیشویی ها برایشستشوی فرش تکنولوژی می تواند در صورت درست و هوشمندانه استفاده شدن، زندگی مارا ساده تر کند تا بتوانیم زمان کمتری برای کارهای کم ارزش تر بگذاریم. در این روش با استفاده از تکنولوژی واتر جت مصرف آب تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

نکت
نکت 11 دنبال کننده