اسکن لیزری شهر زیر زمینی نوش آباد

2,080

مستند نگاری و نقشه برداری سه بعدی شهر زیر زمینی و باستانی 1500 ساله ی نوش آباد استان اصفهان با اسکنر لیزری دستی انقلابی GeoSLAM ZEB REVO توسط میراث فرهنگی اصفهان و شرکت مهندسین مشاور فام زیرساخت