نشست مشترک فدراسیون های ورزش ایران (قصرشیرین)

178
این ویدیو توسط موسسه رسانی اُساج در زمستان 1397 در استان کرمانشاه شهرستان قصرشیرین ضبط شده است. جهت سفارش آثار مشابه به سایت ما به نشانی www.osaj.ir مراجعه نماید.
pixel