ترامپ دوباره ایران را تهدید کرد

510

ترامپ در جریان استعفای وزیر کارش در پاسخ به سوال یک خبرنگار به دوربین ها خیره شد و ایران را تهدید کرد!

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.6 هزار دنبال کننده