موکت شوی - نظافت فرش و موکت به صورت مکانیزه

656

دستگاه فرش و موکت شوی Santoemma Sharon ابزاری کاربردی به منظور شستشو و نظافت بهینه و مکانیزه فرش و موکت می باشد. این دستگاه مجهز به یک سامانه پاشش آب و یک سامانه مکش است تا آب را برای روی فرش پاشیده و پس از عملیات برس زنی آب آلوده به همراه آلاینده های جدا شده را مکش نماید. ابراهیم 87184-021 www.ebrahimco.com