صالحی: حقوق بگیر دانشگاه آزاد بودم | متن و حاشیه23

9,894
«متن و حاشیه» به متن و حاشیه دانشگاه می پردازد. در این قسمت علی اکبرصالحی گفت روزگاری استاد دانشگاه آزاد بوده است و بسیاری از شاگردانش از افراد برجسته سازمان انرژی اتمی هستند. از سوی دیگر گریزی هم به کارهای خیرخواهانه دانشجوها داشتیم
متن و حاشیه 492 دنبال کننده
pixel