ساخت تایر بدون باد برای دوچرخه

228

یک شرکت آلمانی تایرهایی بدون هوا برای دوچرخه ابداع کرده که می توان در محیط های مختلف از آن استفاده کرد. ادامه خبر: goo.gl/xK3rqC