اهمیت فوق العاده انرژی هسته‌ای از منظر مقام معظم رهبری

1,060
‌‌اهمیت فوق العاده انرژی هسته‌ای از منظر مقام معظم رهبری دکتر صالحی ضمن اشاره به اهمیت فوق العاده انرژی هسته‌ای از منظر مقام معظم رهبری به منظور تضمین تامین انرژی آینده کشورمان و اقتدار آفرینی این فناوری برای ملت ایران، اظهار داشت: صنعت هسته ای پیشران و پیش برنده دیگر صنایع کشور با استانداردهای بالا است. کشورهای دارنده صنعت هسته ای پیشرفته، لاجرم در دیگر صنایع هم پیشرفته هستند. این صنعت به دلیل استاندارد بالا، دیگر صنایع را با خود به جلو می کشد. ضمن اینکه صنعت هسته ای میعاد گاه خیلی از صنایع است.
pixel