مراحل انجام کولونوسکوپی

3,441

اگر شما بیش از پنجاه سال داشته باشید و برای بررسی احتمال سرطان روده بزرگ و یا اگر سابقه فامیلی این سرطان را داشته باشید، یا به دلیل درد در ناحیه شکم و یا مشاهده خون در مدفوع ممکن است پزشک کولونوسکپی را برای مشاهده و آزمایش روده بزرگ یا کولون تجویز کند. راه های ارتباطی با ما : کافه بازار: https://cafebazaar.ir/app/ir.matap.app/?l=fa سیب اپ: https://sibapp.com/applications/matap اینستاگرام: matap.ir خیلی زود مطپی شوید