حرکت حرفه ای گرت بیل و گل به ناپولی توضیحات↓

72
در بازی با ناپولی گرت بیل با هوشمندی کامل و یه حرکت حرفه ای دروازه بان اومد پاس بده به دفاع سریع گرت بیل توپ رو گرفت و تبدیل به گل کرد.
pixel