سمپاشی کنه کبوتری

956
در شهر تهران بدلیل آلودگی گسترده کبوترها و یاکریم ها و لانه سازی آنها در ساختمان ها و آپارتمان ها، آلودگی به این بند پا و همچنین مایت های پرندگان به وفور گزارش می گردد. شرکت نانوفن آوران پیشرو بهداشت تهران با بهره گیری از کادر مجرب و متخصص توانسته است صدرصد موارد کار سمپاشی کنه و کنترل آن در ساختمان ها را با استفاده از سموم با کیفیت و مجوزدار در تمام مناطق تهران با موفقیت کنترل نماید.تماس باکارشناسان .شمال تهران۲۲۰۴۸۲۷۸_غرب شهرتهران۸۶۰۱۳۰۶۲_مرکزوشرق تهران۶۶۹۵۹۷۲۹_جنوب تهران ۰۹۱۹۷۱۷۳۴۵۴_شهرستانهای تهر
pixel