ای پرنده شوق پرواز در تو مرده

2,317
تصویر : حسن دادمحمد خواننده : حسین بلالی
pixel