یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان

253

گزارش از یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی اصفهان (28 الی 31 خرداد 98 اصفهان، پل شهرستان)

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel