همه چیز درباره class (انتخاب المان های html در css) کار با افکت hover

704
در این قسمت در مورد نحوه آدرس دهی و هدف گیری المان ها در css نکات لازم را ارائه داده ایم. همچنین افکت بسیار پر کاربرد hover را در این جلسه با ذکر مثال آموزش داده ایم. مجله اینترنتی کوبدار https://www.koobdar.ir/computer/html-css-part10
pixel