بازدید سخنگوی دولت از مدرسه «فروغ» رشت

107
سخنگوی دولت با حضور در مدرسه «فروغ» رشت و بازدید از وضعیت این مدرسه، ضمن تقدیر از خبرگزاری مهر به خاطر انعکاس درست شرایط آن، بازسازی سریع مدرسه «فروغ» را وعده داد.

محمدی

3 سال پیش
به صحبت های این آقای نوبخت در همه جا نه فقط اینجا طوری صحبت میکنن که انقار مردم به دولت بدهکار هستن یا دولت وظیفه ای در قبال مردم انجام میده از روی منت این کار رو انجام داده(بی لیاقت های مسولیت)
pixel