آموزش ورود به سامانه آموزش مجازی LMS

1,238
این آموزش برای دانش آموزان و معلمین مفید بوده و چگونگی ورود به سامانه آموزش مجازی و کلاس آنلاین را توضیح می دهد
pixel