اعتکاف 3

107
موضوع این مستند درباره حاج آقا هوشمند یکی از خادمان قدیمی مسجدی معروف است و تلاش شده مراسم اعتکاف را از منظر افرادی که آن را برگزار میکنند به تصویر کشیده شود.
pixel