من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم | امام خامنه ای

690

http://english.khamenei.ir/news/6845/I-do-not-consider-Trump-worthy-of-exchanging-any-message-Imam

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel