کوروش زارعی در حاشیه اجرای تئاتر میدانی «چرا مرگ بر تو» در اهواز

215
در حاشیه اجرای تئاتر میدانی دانش آموزان دبیرستان استعدادهای ناب صالحین وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور در اهواز کوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری حضور یافت و به بررسی نقش تئاتر در تربیت بچه های مسجد پرداخت.
pixel