توضیحات حسین شهرابی پیرامون ترجمه اژدهازادگان

425
حسین شهرابی، مترجمِ کتاب اژدهازادگان اثر جورج ر ر مارتین، شامل سه روایت از خاندان تارگرین، پیرامون ترجمه ی خاص این کتاب توضیحاتی ارائه می کند...
نشر باژ 72 دنبال کننده
pixel