دوربین 96 ؛ قسمت 22 ، خرید میوه از باغ در فرانسه

216

بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان با موضوع ؛ باغ میوه در شهر رن فرانسه از طرف آقا مجتبی شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید.