ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

داوطلبان وکالت ۹۹ درباره این آزمون چه گفتند؟

182
از داوطلبان آزمون وکالت ۹۹ درباره سطح سوالات، پیچیدگی مباحث، زمان آزمون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی پرسیدیم.
pixel