با اقامت تمکن مالی فرانسه آشنا شوید

3,284
با اقامت تمکن مالی فرانسه حقوق شهروندان اروپایی را کسب کرده و پس از پنج سال با نشان دادن درآمد ثابت، گواهی بیمه و آدرس سکونت اقامت دائم فرانسه را بگیرید. در این قسمت استودیو سایرس بیشتر با اقامت تمکن مالی فرانسه آشنا میشید. برای مشاوره رایگان و دریافت اقامت اروپا عدد 4 را به ۵۰۰۰۲۳۰۰۰ بفرستید. سایرس انتخاب آگاهانه
pixel