منشاء تیم های موثر

81
ورانش 52 دنبال‌ کننده
در این کانال می توانید در شاخه های مختلف مدیریت، ویدئوهای متنوعی را به زبان فارسی ببینید. برای مشاهده سایر فیلم ها، می توانید به آدرس VARANESH.IR مراجعه کنید.
ورانش 52 دنبال کننده
pixel